KVKK Aydınlatma Metni

[HackJunoTurkey], 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, HackJuno Türkiye Hackathon başvuru sürecinde sizden toplanan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek ister.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları:
[HackJunoTurkey], başvuru sürecinde ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, üniversite ve çalışma bilgileri gibi sizden toplanan kişisel verileri işleyecektir. Bu veriler, başvuruların değerlendirilmesi, etkinliğin düzenlenmesi ve sizinle iletişim kurulması amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
[HackJunoTurkey], gerekli durumlarda kişisel verilerinizi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olarak iş ortakları, sponsorlar ve yasal mercilere aktarabilir. Veri aktarımının amacı, etkinlik sürecinin eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği:
[HackJunoTurkey], kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyecek ve saklayacaktır. [Organizasyon Adı], kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

Veri Sahibinin Hakları:
KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve işlenen verilere itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için [HackJunoTurkey] ile [info@hackjunoturkey] üzerinden ile iletişime geçebilirsiniz.

KVKK Aydınlatma Metni: Fiziksel Etkinlik Alanı ve Fotoğraf Çekimi

[HackJunoTurkey], 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, HackJuno Turkey etkinliği sırasında fiziksel etkinlik alanında gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimleri ile ilgili kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek ister.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Amaçları:
[HackJunoTurkey], etkinlik sırasında gerçekleştirilen fotoğraf ve video çekimlerinde sizden toplanan kişisel verileri işleyecektir. Bu veriler, etkinliğin tanıtımı ve duyurusu, sosyal medya ve diğer mecralarda paylaşımı, gelecekteki etkinliklerin planlanması ve düzenlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
[HackJunoTurkey], gerekli durumlarda kişisel verilerinizi, Türkiye’deki yasal düzenlemelere uygun olarak iş ortakları, sponsorlar ve yasal mercilere aktarabilir. Veri aktarımının amacı, etkinlik sürecinin eksiksiz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği:
[HackJunoTurkey], kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyecek ve saklayacaktır. [Organizasyon Adı], kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

Veri Sahibinin Hakları:
KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi talep etme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilşilere bildirilmesini isteme ve işlenen verilere itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak için [Organizasyon Adı] ile [İletişim Bilgileri] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Fotoğraf ve Video Çekimine İtiraz:
Eğer fotoğraf ve video çekimlerinde görünmek istemezseniz, etkinlik öncesinde veya sırasında [HackJunoTurkey] yetkililerine bilgi vererek itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. İtirazınızın ardından, görüntülerinizin kullanılması durumunda gereken önlemler alınacaktır.

Değişiklikler ve Güncellemeler:
[HackJunoTurkey], KVKK ve ilgili mevzuattaki değişiklikler ve güncellemeler doğrultusunda bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler yapıldığında, güncel aydınlatma metni etkinlik alanında ve [HackJunoTurkey] web sitesinde yayınlanacaktır.